playground

Lina Lazić, Bovec, maj 2015

Kuna

Kuna je žival,ki spada med zveri. Ima dolgo telo, ki stoji na kratkih okončinah. Poznamo 4 vrste kune:

-Talne kune [Skunki]

-Plezalne kune [Kune]

-Kopače kune [Jazbeci]

-Vodne kune [Minki,Vidre]

Najdemo jih v Evraziji, Ameriki, Afriki.

Kune jedo ribe, ptice, veverice, školjke in napadalne kune lahko obvladajo plen, ki je večji od nje.

Med plezalne kune štejemo:

-Kuna zlatica:

Izvrstna plezalka,lovi tudi na tleh

Dolga: 40 cm-50 cm

Težka: 900 g-2000 g

Rep: Zelo košat, do 28cm

Barva: Kostanjeve, temno rjave, po vratu in prsih svetlo do oranžno rumene barve

Glava: Dokaj okrogla z velikimi uhlji

Kraj bivanja: Vse vrste gozdov, v gorah do drevesne meje

Hrana: Glodalci, žuželke, ptice, gozdni sadeži

Razmnoževanje: Brejost traja 9 mesecev, aprila skoti 3-5 slepih mladičev, ki po 5 tednih spregledajo, po 8-10 tednih se učijo plezati, pozno poleti postanejo samostojni

-Kuna belica:

Ima sorazmerno kratek trup

Dolga: 42cm-48cm

Težka: 1,5kg-2,5kg

Rep: Dolg 26cm

Barva: Sivorjav kožuh, na prsih ima belo rjavo liso

Glava: Klinasta in dokaj široka

Noge: Dolge

Kraj bivanja: Ve vrste gozdov, v gorah do drevesne meje, skalne razpoke, drevesna duplina, zapuščen brlog, ozemlje si do 80ha označi z iztrebki

Hrana: Glodalci, ptice, žuželke, gozdni sadež

Razmnoževanje: Brejost traja 30 dni, skoti 3-4 mladiče

-Harza:

Podobna Kuni zlatici,ima dolgo dlako

Dolga:48cm-70cm

Težka:1kg-5kg

Rep: Košat,35cm-45cm

Barva: Temno rjav kožuh, po prsih ima rumeno liso

Kraj bivanja: Ve vrste gozdov, v gorah do drevesne meje, skalne razpoke, drevesna duplina, zapuščen brlog, ozemlje si do 80ha označi z iztrebki

Hrana: Glodalci, ptice, žuželke, gozdni sadež

Razmnoževanje: Brejost traja 30 dni, skoti 3-4 mladiče

-Sobolj:

Ima dolge noge z ostrimi kremplji in košat rep

Dolg: 32cm-42cm

Težek: 900g-2000g

Rep: 14cm-18cm

Barva: Rjavo črn kožuh,svetlejša prsna lisa je slabo izbočena

Kraj bivanja: Gozdna tla, zapuščeni brlog

Hana: Majhne živali,plodovi

Razmnoževanje: Brejost traja 30 dni, skoti 3-4 mladiče

V Sloveniji sta zelo razširjeni:

-Kuna belica

-Kuna zlaticam

Miha Lazić, Bovec, maj 2015

Comments